MVO

MVO

MVO en duurzaamheid

RTP Elektrotechniek B.V. staat voor duurzaam ondernemen. Hierbij gaan wij een stap verder dan waartoe de wet ons verplicht. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen noemen we dit. Hierin komen drie hoofdonderwerpen naar voren die betrekking hebben op bedrijfsvoering, de 3 P’s.

People, Planet, Profit
Wij streven altijd naar efficiënte, milieubewuste en energiezuinige oplossingen die bijdragen aan comfortabel wonen en werken. Bij het bereiken van het optimale eindresultaat zoeken wij de balans tussen wat opdrachtgevers willen (people), wat het beste is en kan binnen de omgeving (planet) en wat het oplevert aan financiële aspecten (profit). Vanaf 2012 is RTP in het bezit van het certificaat MVO, prestatieladder niveau 3, geaccrediteerd door Dekra.

“Groene” diensten
Wij adviseren onze opdrachtgevers in het nemen van duurzame beslissingen zoals bijvoorbeeld het toepassen van slimme verlichting en bewegingssensoren. Maar wij bieden ook diensten aan om het duurzaam ondernemen te vergroten.

Wij leveren en monteren laadpalen voor elektrotechnische voertuigen en kunnen u adviseren welk zonnepaneelinstallatie voor u het meest gunstig is en kunnen deze ook leveren en installeren. Met deze investeringen bespaart u continue energie.

Verder geven wij maatwerkadvies over het verminderen van uw energieverbruik. Bij ons advies hoort ook een bedrijfsenergieplan. Daarin nemen we een samenhangend pakket maatregelen op, met de bijbehorende investering én de besparingen die daaruit uitvloeien.

Eigen initiatieven
In onze eigen bedrijfsvoering hebben wij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ver doorgevoerd. Een korte uiteenzetting van een aantal van onze maatregelen.

  • Wij werken alleen met leveranciers waarvan onomstotelijk bewezen is dat de productie van hun materialen op een verantwoorde en eerlijke manier wordt uitgevoerd;
  • Wij hebben bij ons kantoorpand diverse laadpalen geïnstalleerd voor auto’s van eigen personeel als ook voor bezoekers;
  • Onze bedrijfsbussen en personenauto's hebben een A- of B-energielabel;
  • Al het afval wordt gescheiden;
  • De kantoorruimtes worden alleen verlicht, wanneer er ook mensen werkzaam zijn. Dit werkt via een inlogsysteem wanneer medewerkers het pand betreden c.q. verlaten;
  • Het papierverbruik hebben we tot een minimum teruggebracht middels verregaande automatiseringsmaatregelingen en door het behalen van onze doelstelling om jaarlijks het aantal kopieën te reduceren;
  • Ons kantoorpand is voorzien van zonnepanelen.

Bent u ook op zoek naar maatregelen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen?
Bekijk onze dienst 'Energiebeheer' of neem direct contact met ons. Wij denken graag met u mee.