Renovatie onderwijsinstelling Lingecollege te Tiel

Nieuws

Renovatie onderwijsinstelling Lingecollege te Tiel

In opdracht van het Lingecollege te Tiel heeft RTP onlangs diverse elektrotechnische werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de renovatie van het lyceum aan de Heiligestraat.

Renovatie onderwijsgebouw lyceum

Een gedeelte van het pand van het lyceum (Heiligestraat) wordt aangepast om te voldoen aan de huidige onderwijsvisie van de school. Daarom zijn leerlingen tijdelijk ondergebracht in andere ruimtes op de Heiligestraat en de Adamshof. In verband met deze tijdelijke verhuizing van de leerlingen zijn lokalen aangepast en geschikt gemaakt om onderwijs te bieden aan scholieren in het voorgezet onderwijs. De werkzaamheden bestonden uit het installeren van wandcontactdozen, patchkasten, verlichting en het aansluiten van netwerkinstallaties. Tevens zijn op de Heiligestraat een 3-tal Portal Cabines geplaatst die als klaslokaal dienst doen.
Bij het beroepscollege (Teisterbantlaan) zijn ook een aantal tijdelijke voorzieningen aangebracht.

Lokalen zijn aangepast en geschikt gemaakt voor onderwijs

Geplande verhuizing is behaald

Doordat RTP ruime ervaring heeft met het werken in onderwijsgebouwen en met de gebruikers ervan, is overlast tot het minimum gereduceerd. Zoals vooraf was afgesproken stond de verhuizing gepland in de kerstvakantie en tot volle tevredenheid van de opdrachtgever is dit gerealiseerd.

Het Lingecollege is een openbare scholengemeenschap voor Tiel en de regio. Zij biedt passend onderwijs voor ieder kind op de niveaus: praktijkonderwijs, beroepscollege, Mavo, Havo en VWO. Het Lingecollege heeft 4 locaties, te weten: praktijkonderwijs (Rozenstraat), beroepscollege (Teisterbantlaan), mavo (Tielerwaardlaan) en lyceum (Heiligestraat).

Wilt u weten wat RTP voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze verkoopafdeling.