RTP draagt bij aan schoon water

Nieuws

RTP draagt bij aan schoon water

In opdracht van BESIX Nederland heeft RTP de elektrotechnische- en instrumentatiewerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland RWZI te Tiel.

Centrifuges leveren kostenbesparing op

Het Waterschap zorgt er onder andere voor dat het rioolwater wordt gezuiverd tot schoon oppervlaktewater. Tijdens dit proces wordt afvalwater door een kamerfilterpers geleid. Het restafval wat overblijft wordt verwerkt c.q. verbrand. Om deze verwerkingskosten zo laag mogelijk te houden dient de ‘storting’ zo droog mogelijk te zijn. Middels het vervangen van de pers door twee centrifuges levert dit een aanzienlijke kostenbesparing op.

Van detail engineering tot inbedrijfstelling

Voor RTP bestaan de werkzaamheden uit het inventariseren van de huidige installatie in hoeverre deze nog van toepassing is, detail-engineering, monteren en aansluiten van de besturingskast van ruim 7 meter, aanbrengen van kabelbanen, het aansluiten van instrumentatie en frequentieregelaars, inregelen van de installatie.Tot slot is de complete installatie in samenwerking met BESIX en het Waterschap in bedrijf gesteld.

Techniek verwerkt in besturingskast van ruim 7 meter

Buiten het zuiveren van het rioolwater zorgt het Waterschap Rivierenland te Tiel er ook voor dat de dijken in goede conditie zijn en blijven, het waterpeil goed is, de vaarwegen veilig en schoon blijven en de polderwegen veilig blijven voor auto’s en fietsers.

Kijk voor meer mogelijkheden op het gebied van Industrie of Panelenbouw op onze site. Of u kunt natuurlijk ook direct contact met ons opnemen.