Specialisten RTP detecteren gebreken in uw netwerk

Nieuws

Specialisten RTP detecteren gebreken in uw netwerk

Hapert uw automatiseringslijn, zijn er twijfelachtige storingen of moet u net iets te vaak de schakelaar aan en uit zetten. Dan is het tijd om een deskundige in te zetten om fouten in uw Profibus netwerk te detecteren. Hierbij kan gedacht worden aan problematiek aan de regelkleppen, remote I/O eilanden, meet- en regelinstallatie en flowmeting.

ComBricks analyse apparaat verschaft snel helderheid

RTP heeft gecertificeerde Profibus specialisten in dienst die met behulp van een ComBricks analyse apparaat uw netwerk kan uitlezen. Vaak is al snel duidelijk of er is sprake is van een ernstige fout. Mocht het een en ander niet direct helderheid verschaffen, kan de ComBricks een aantal dagen aan het netwerk gekoppeld worden om vervolgens middels grafieken uit te lezen, wanneer maar bovenal wáár het probleem zich bevindt.

Voordeel is dat het analyse apparaat het werk doet en er praktisch geen ‘mankracht’ ingezet hoeft te worden om afwijkingen te achterhalen. Dit scheelt tijd en dus geld. Het uitlezen van uw netwerk kan plaatsvinden wanneer er sprake is van calamiteiten maar ook op een preventieve jaarlijkse basis.

Wilt u meer informatie over hoe wij te werk gaan en in welke situaties we het ComBricks analyse apparaat kunnen toepassen, neem dan contact met ons op.